Gecikme Zammı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

2022-07-06T12:10:57

Gecikme Zammı Nedir?

Amme alacaklarının vaktinde ödenmemesi durumunda uygulanan zama verilen isim Gecikme Zammıdır.  Zamanında tahakkuk etmemiş vergiye istinaden ortaya çıkan durumda ise gecikme faizi oluşur. Gecikme zammı ve gecikme faizi birbirinden farklıdır.

Gecikme Zammı Hangi Tür Borçlara İstinaden Uygulanır?

Gecikme zammının uygulandığı borç türlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 • Devleteait borçlar
 • Vilayethususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, harç, resim, ceza tahkik vetakiplerine ait para cezası, muhakeme masrafı, vergi cezası gibi kamuborçlarına uygulanır.

Gecikme Zammı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Gecikme zammı hesaplama nasıl yapılır sorusu, gecikme zammı uygulanan kişi / kurumların en çok sorduğu sorulardan biri.

Ödenmesi gereken borca istinaden, ana para ile beraber tarih eşliğinde gecikme zammı hesaplaması yapılmaktadır. Hesaplama, kat sayı üzerinden verilen yüzde ile birlikte yapılır. Gecikme Zammı Formülü aşağıdaki gibidir;

Gecikme zammı tutarı = Aylık gecikme zammıoranı x ay sayısı x gecikme zammı uygulanacak tutar

Gecikmezammı hesaplaması çok da basit değildir, hesaplaması birden çok değişkene bağlıolduğundan çoğu zaman kişilerin bireysel olarak yapması pek de kolay olmamaktadır.Fakat bu amaca yönelik bulunan hesaplama araçları bulunmaktadır. Belirligerekli bilgileri girdiğinizde otomatik olarak size gecikme zammı hesaplamasıyapan bu tip araçlara girilmesi gereken bilgiler aşağıdaki gibidir;

 – Borç tutarı

 – Vade tarihi

 – Ödeme tarihi

Logo İşbaşı Ekibi Özel Not: Gecikme zammı ve gecikme faizi birbirine çok karıştırılan iki farklı kavramdır. Gecikme zammı var olan kamu borcunun ödenmemesi ile ortaya çıkan durumdur. Bu bilgiye istinaden gecikme zammı, gecikme faizi ile beraber, devlet bünyesinde verilmiş olan yüzdenin anapara ile çarpılması üzerinden ortaya çıkarılmaktadır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

Gecikme Zammı Oranı Nedir?

Gecikme zammı hesaplama adına uygulanan şu anki güncel oran aylık %1,60’dır. Fakat 30.12.2019 öncesi vadeler için farklı oranlar kullanılmaktadır. Ayrıca, 6183 sayılı kanunda gecikme zammı uygulamasının nasıl olacağı ayrıca net bir şekilde açıklanmıştır.

Vergide Pişmanlık Başvurusu Nedir ?

Pişmanlık Zammı, ödeme süresi geçmiş vergisibulunan mükellefin, uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haberverme tarihinden başlayarak on beş gün içinde ödemesidir.

Pişmanlık Zammı Oranı Nedir?

6183 sayılı Kanunun 51. Maddesinde değinildiği üzere pişmanlık zammı, ödemenin geciktiği her ay için, gecikme zammı oranında hesaplanmaktadır. Pişmanlık zammı oranı, Nisan 2006’dan bu yana aylık yüzde 2,5 olarak uygulanmaktadır.

Pişmanlık Zammına Dair Önemli Bir Not: Eğer mükellefin pişmanlık talebi kabul edildiyse, beyannamelere 1. derece 1 kat usulsüzlük cezası kesilir.

Pişmanlık Başvurusundan Kimler Faydalanabilir?

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan 371. Maddeye istinadenpişmanlık başvurusu yapabilmek içi, kişinin vergi ziyaının doğmuş olmasıgerekir. Buna ek olarak pişmanlık başvurusunu yapabilmek için aşağıdakişartların da gerçekleşmesi gerekmektedir.

 • Mükellefin kanuna aykırıdavranışını, kendiliğinden haber vermesi (üçüncü bir kişi tarafından ihbaredilmemiş olması)
 • Mükellefin pişmanlık talebineilişkin dilekçeyi veriliş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde vermiş olması.
 • İlgili kanuna aykırı durumu,herhangi bir vergi incelemesi başlamadan önce veya takdir komisyonunabaşvurulmadan önce, kendisi haber vermiş olması
 • Mükellefin pişmanlık hükümlerine göretahakkuk ettirdiği vergilerini ve bu vergileri pişmanlık zammı ile birliktehaber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödemesi gerekmektedir.

Pişmanlık Zammı Uygulanabilen Vergi Türleri;

 • Gelir vergisi,
 • Kurumlar vergisi
 • Katma değer vergisi
 • Özel tüketim vergisi
 • Veraset ve intikal vergisi
 • Banka ve sigorta muamelelerivergisi.

Pişmanlık Zammı Uygulanmayan Vergi Türleri;

 • Gümrük Vergisi
 • Emlak Vergisi

Siz de kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 1800 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez