Gecikme Zammı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

2024-07-01T14:33:07

Gecikme Zammı Nedir?

Amme alacaklarının vaktinde ödenmemesi durumunda uygulanan zama verilen isim Gecikme Zammıdır.  Zamanında tahakkuk etmemiş vergiye istinaden ortaya çıkan durumda ise gecikme faizi oluşur. Gecikme zammı ve gecikme faizi birbirinden farklıdır.

Gecikme Zammı Hangi Tür Borçlara İstinaden Uygulanır?

Gecikme zammının uygulandığı borç türlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 • Devlete ait borçlar
 • Vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, harç, resim, ceza tahkik ve takiplerine ait para cezası, muhakeme masrafı, vergi cezası gibi kamu borçlarına uygulanır.

Gecikme Zammı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Gecikme zammı hesaplama nasıl yapılır sorusu, gecikme zammı uygulanan kişi / kurumların en çok sorduğu sorulardan biri.

Ödenmesi gereken borca istinaden, ana para ile beraber tarih eşliğinde gecikme zammı hesaplaması yapılmaktadır. Hesaplama, kat sayı üzerinden verilen yüzde ile birlikte yapılır. Gecikme Zammı Formülü aşağıdaki gibidir;

Gecikme zammı tutarı = Aylık gecikme zammı oranı x ay sayısı x gecikme zammı uygulanacak tutar

Gecikme zammı hesaplaması çok da basit değildir, hesaplaması birden çok değişkene bağlı olduğundan çoğu zaman kişilerin bireysel olarak yapması pek de kolay olmamaktadır. Fakat bu amaca yönelik bulunan hesaplama araçları bulunmaktadır. Belirli gerekli bilgileri girdiğinizde otomatik olarak size gecikme zammı hesaplaması yapan bu tip araçlara girilmesi gereken bilgiler aşağıdaki gibidir;

 – Borç tutarı

 – Vade tarihi

 – Ödeme tarihi

Logo İşbaşı Ekibi Özel Not: Gecikme zammı ve gecikme faizi birbirine çok karıştırılan iki farklı kavramdır.Gecikme zammı var olan kamu borcunun ödenmemesi ile ortaya çıkan durumdur. Bu bilgiye istinaden gecikme zammı, gecikme faizi ile beraber, devlet bünyesinde verilmiş olan yüzdenin anapara ile çarpılması üzerinden ortaya çıkarılmaktadır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

Gecikme Zammı Oranı Nedir?

Gecikme zammı hesaplama adına uygulanan 21 Mayıs 2024’ten itibaren şu anki güncel oran aylık %4,50‘dir. Fakat vade tarihine göre her yıl için farklı oranlar kullanılmaktadır. Ayrıca, 6183 sayılı kanunda gecikme zammı uygulamasının nasıl olacağı ayrıca net bir şekilde açıklanmıştır. Örneğin,

 • 14/11/2023 tarihinden itibaren Her Ay için % 3,50
 • 21/07/2022 tarihinden itibaren Her Ay için % 2,50
 • 30/12/2019 Tarihinden İtibaren Her Ay için % 1,60
 • 02/10/2019 Tarihinden İtibaren Her Ay için % 2,0 oranlarında faiz uygulanır. Daha eski dönemlerde uygulanacak gecikme zammı oranları için Gelir İdaresi Başkanlığının yayınladığı gecikme zammı oranları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Vergide Pişmanlık Başvurusu Nedir ?

Pişmanlık Zammı, ödeme süresi geçmiş vergisi bulunan mükellefin, uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak on beş gün içinde ödemesidir.

Pişmanlık Zammı Oranı Nedir?

6183 sayılı Kanunun 51. Maddesinde değinildiği üzere pişmanlık zammı, ödemenin geciktiği her ay için, gecikme zammı oranında hesaplanmaktadır. Pişmanlık zammı oranı, 21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren aylık yüzde 4,5 olarak uygulanmaktadır.

Pişmanlık zammı tutarı = Ödeme süresi geçen vergi tutarı x gecikme zammı oranı x borcun normal vade tarihi ile ödendiği tarih arasında geçen ay sayısı

Pişmanlık Zammına Dair Önemli Bir Not: Pişmanlık hükümlerinin uygulanması, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kesilmesini engellememektedir.

Pişmanlık Başvurusundan Kimler Faydalanabilir?

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan 371. Maddeye istinaden pişmanlık başvurusu yapabilmek için, kişinin vergi ziyaının doğmuş olması gerekir. Buna ek olarak pişmanlık başvurusunu yapabilmek için aşağıdaki şartların da gerçekleşmesi gerekmektedir.

 • Mükellefin kanuna aykırı davranışını, kendiliğinden haber vermesi (üçüncü bir kişi tarafından ihbar edilmemiş olması)
 • Mükellefin pişmanlık talebine ilişkin dilekçeyi veriliş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde vermiş olması.
 • İlgili kanuna aykırı durumu, herhangi bir vergi incelemesi başlamadan önce veya takdir komisyonuna başvurulmadan önce, kendisi haber vermiş olması
 • Mükellefin pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk ettirdiği vergilerini ve bu vergileri pişmanlık zammı ile birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödemesi gerekmektedir.

Pişmanlık Zammı Uygulanabilen Vergi Türleri;

 • Gelir vergisi,
 • Kurumlar vergisi
 • Katma değer vergisi
 • Özel tüketim vergisi
 • Veraset ve intikal vergisi
 • Banka ve sigorta muameleleri vergisi.

Pişmanlık Zammı Uygulanmayan Vergi Türleri;

İdarece tarh edilen vergilerde ve tahakkuku tahsile bağlı vergilerde pişmanlık hükümleri uygulanmamaktadır.

 • Gümrük Vergisi
 • Emlak Vergisi

Siz de kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 2100 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez