e-İrsaliye Hangi Durumlarda Kesilir?

2024-03-12T13:49:02

e-İrsaliye malın bir yerden başka bir yere nakledilmesi sırasında düzenlenen elektronik bir belgedir. e-İrsaliye’nin ne zaman kesilmesi gerektiğine dair temel durumlar şunlardır:

Malın Satışı Durumunda Sevk İrsaliyesi

Malın satışı gerçekleştiğinde ve bu malın alıcıya teslim edilmesi gerektiğinde sevk irsaliyesi olarak e-İrsaliye düzenlenir. e-İrsaliye üzerinde malın cinsini, miktarını, gönderildiği adresi ve gönderen bilgilerini içerir. Aynı zamanda taşımanın gerçekleştiği tarihi ve taşıma şeklini de belirtir.

e-İrsaliye’nin kullanılması, mal sevkiyatının dijital ortamda izlenmesini sağlar. Bu da hem satıcı hem de alıcı için sürecin şeffaflığını ve takip edilebilirliğini artırır. Ayrıca e-İrsaliye’nin dijital formatı sayesinde taraflar arasında hızlı ve kolay bir bilgi akışı sağlanır. Böylece ticari ilişkilerin daha etkin bir şekilde yürütülmesine olanak sağlanır.

e-Fatura ve ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nın e-İrsaliye özelliği ile saniyeler içinde e-İrsaliyenizi oluşturun ve müşterinize gönderin! Üstelik ücretsiz e-İrsaliyeye geçiş danışmanlığı ve yıllık 2100 kontör hediyesiyle!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Malın İadesi Durumunda İade İrsaliyesi

Alıcı, satın aldığı malı çeşitli nedenlerle iade etmek istediğinde iade irsaliyesi olarak e-İrsaliye düzenlenir. İade edilen ürünün cinsi, miktarı, iade nedeni ve iade tarihi gibi bilgiler e-İrsaliye üzerinde belirtilir. e-İrsaliye’nin dijital yapısı, iadenin nedenini ve diğer detayları hızla kaydederek taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Aynı zamanda satıcı için iade sürecinin izlenmesi ve kayıt altına alınması daha kolay ve hızlı hale gelir. Bu da hem alıcının hem de satıcının iade süreçlerini daha şeffaf ve etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

Şirket İçi Transferlerde Transfer İrsaliyesi

Aynı şirketin veya kurumun farklı şubeleri, bölümleri veya depoları arasında mal transferi gerçekleştiğinde transfer irsaliyesi olarak e-İrsaliye düzenlenir. Bu e-İrsaliye, transfer edilen malın cinsi, miktarı, gönderilen ve alınan şube veya depo bilgilerini içerir. Dijital bir belge olan transfer irsaliyesi, şirket içi lojistik ve envanter yönetimini kolaylaştırır, böylece mal hareketlerinin takibi daha verimli hale gelir. Ayrıca, potansiyel hataların erken teşhisi ve düzeltilmesi için de hızlı bir geri bildirim mekanizması sağlar. Bu sayede, şirketler iç transferlerde daha dinamik ve hatasız bir süreç yönetimi gerçekleştirebilirler.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e-fatura ve e-arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 2100 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Üretim ve İmalat İşlemlerinde Üretim İrsaliyesi

Bir üretim süreci için gerekli olan ham madde veya yarı mamul maddelerin bir bölümden başka bir bölüme taşınmasını belgelemek amacıyla üretim irsaliyesi olarak e-İrsaliye düzenlenir. Bu belge üretim aşamalarını takip etmek ve envanter kontrolü sağlamak için kritiktir. e-İrsaliye ile bu taşımaların tarih, zaman ve miktar gibi detayları anında kaydedilir. Böylece üretim sürecinin hangi aşamada olduğu ve hangi materyallerin nerede kullanıldığı kolayca izlenebilir. Ayrıca olası aksaklıklar veya eksiklikler durumunda hızlı bir şekilde müdahale edilmesine olanak tanır. Bu da üretim verimliliğini artırırken, hataların ve israfların önüne geçilmesine yardımcı olur.

Malın Dönüşümü Durumunda Dönüşüm İrsaliyesi

Bir malın, başka bir mala dönüştürülmesi sonucunda elde edilen yeni ürünün kaydedilmesi için dönüşüm irsaliyesi olarak e-İrsaliye düzenlenir. Bu belge özellikle üretim süreçlerinde, ham maddenin son ürüne dönüşümünü adım adım izlemek için esastır. e-İrsaliye sayesinde, kullanılan ham madde miktarı, dönüşüm süreci, dönüşüm tarihi ve elde edilen yeni ürünün detayları gibi bilgiler dijital olarak kaydedilir. Bu sistem malzeme kullanımının optimize edilmesine, israfların önlenmesine ve üretim maliyetlerinin doğru bir şekilde hesaplanmasına yardımcı olur. Ayrıca dönüşüm sürecindeki her aşamada daha şeffaf ve hatasız bir takip imkânı sunarak, üretim kalitesinin sürekli olarak iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Zayi Olmuş Mallar İçin Zayi İrsaliyesi

Depodaki malların çeşitli nedenlerle (örneğin; yangın, hırsızlık vb.) kaybolması durumunda, bu zayi edilen malların kaydı için zayi irsaliyesi olarak e-İrsaliye düzenlenir. Zayi irsaliyesi şirketlerin kayıp malzemelerini resmi olarak belgelemelerine ve bu malzemeleri envanterlerinden düşmelerine olanak tanır. Dijital olarak düzenlenen bu belge, zayi olan malın türü, miktarı, zayi olma tarihi ve zayi sebebi gibi detayları içerir. Ayrıca e-İrsaliye’nin sağladığı dijital takip kabiliyeti sayesinde, ilgili departmanlar veya yetkililer hızla bilgilendirilir ve gerektiğinde hızla müdahale edilir. Bu, şirketlerin potansiyel finansal zararlarını sınırlamalarına ve envanter yönetimlerini güncel tutmalarına yardımcı olur.

Neticede e-İrsaliye, malların hareketini belgelemek için çok yönlü bir araç olarak kullanılır. İşletmeler, e-İrsaliye sistemine geçiş yaptıklarında bu belgenin hangi durumlarda düzenlenmesi gerektiğini ve hangi başlıklar altında ele alınması gerektiğini iyi bir şekilde bilmelidirler.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

E-İrsaliye Nasıl Reddedilir?

e-İrsaliye Düzenleme Nasıl Yapılır?

e-İrsaliye Fatura Yerine Geçer Mi?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez