Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

2024-03-12T11:45:07

Bedelli sermaye artırımı, bir şirketin mevcut hisse senetlerinin nominal değerini veya çıkarılan yeni hisse senetlerini nominal değer üzerinden artırarak, sermaye yapısını güçlendirmek ve sermaye ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen bir finansal işlemdir. Bu işlem, şirketin mevcut ortaklarına öncelik tanınarak gerçekleştirilir ve hissedarların yeni hisse senetlerini satın alabilmelerine imkân tanır. Bedelli sermaye artırımı, şirketin sermayesini artırmak için ortakların sermaye taahhütlerini artırmalarını gerektirir.

Bedelli sermaye artırımı genellikle nakit veya taşınabilir değerler karşılığında gerçekleştirilir. Şirket, bedelli sermaye artırımı için belirli bir nominal değeri olan yeni hisse senetleri veya var olan hisse senetlerini nominal değeri üzerinden artırabilir. Bedelli sermaye artırımı, şirketin sermayesini artırarak, finansman kaynaklarına erişimini artırabilir, borç yükünü azaltabilir ve büyüme veya yatırım planlarını destekleyebilir.

Bedelli Sermaye Artırımı Özellikleri Neler?

Bedelli sermaye artırımının bazı özellikleri şu şekilde özetlenebilir:

 • Bedelli sermaye artırımında, şirketin mevcut hissedarlarına öncelikli haklar tanınır. Bu, mevcut hissedarların yeni çıkarılan hisse senetlerini satın alma hakkına sahip olmaları anlamına gelir. Bu işlem, mevcut hissedarların şirketteki sahiplik oranını koruma fırsatı sunar.
 • Hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden gerçekleştirilir. Yani şirketin hisse senetlerinin nominal değeri artırılır ve hissedarlar bu nominal değer üzerinden yeni hisse senetlerini satın alabilirler.
 • Artırım genellikle nakit veya taşınabilir değer (örneğin menkul kıymetler, tahviller, vb.) karşılığında gerçekleştirilir. Bu işlem, şirketin sermayesini artırmak için nakit veya değerli varlıkları kullanma imkanını sağlar.
 • Sermaye artırımı, ilgili yasal düzenlemelere ve şirketin ana sözleşmesine uygun olarak gerçekleştirilir. Bu süreç, belirli bir periyot ve prosedürü takip etmeyi gerektirir. Örneğin, hissedarların öncelikli haklarının korunması, ilgili kurumların izinlerinin alınması, hisse senedi ihracına ilişkin belgelerin düzenlenmesi gibi aşamaları içerebilir.
 • Artırım şirket için maliyetli bir işlem olabilir. Özellikle sermaye artırımı işlemi sırasında hukuki, muhasebe ve finansal danışmanlık maliyetleri ortaya çıkabilir. Ayrıca bedelli sermaye artırımının vergi etkileri de dikkate alınmalıdır. Çünkü hissedarlar ve şirketin vergi durumu etkilenebilir.
 • Bedelli sermaye artırımı, şirketin sermaye yapısını güçlendirmek ve finansman kaynaklarına erişimini artırmak için kullanılabilir. Yeni sermayenin şirk etin sermaye yapısını güçlendirmesi, şirketin finansal sağlığını ve güvenilirliğini artırabilir. Aynı zamanda bedelli sermaye artırımı, şirketin büyüme planlarını finanse etmek, yeni projelere yatırım yapmak veya mevcut borçları azaltmak gibi hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir.
 • Artırım şirketin hisse senedi likiditesini artırabilir. Yeni hisse senetlerinin çıkarılması, şirketin halka açıklık oranını artırabilir ve hisse senetlerinin piyasada daha fazla işlem görmesini sağlayabilir.
 • Artırım şirketin hisse senedi fiyatı üzerinde etkiler yaratabilir. Özellikle, yeni hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden çıkarılması, mevcut hisse senetlerinin değerini sulandırabilir ve hisse senedi fiyatının düşmesine neden olabilir. Bu nedenle, hissedarlar ve yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir faktördür.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bedelli Sermaye Artırımı Nasıl Hesaplanır?

Bedelli sermaye artırımı, genellikle mevcut hissedarların öncelikli olarak yeni hisse senetlerini satın alma hakkına sahip olduğu bir süreçte gerçekleştirilir. Artırımın hesaplanması aşağıdaki gibi adımlarla gerçekleştirilir:

 • Şirketin mevcut hisse senetlerinin nominal değeri toplamı hesaplanır. Nominal değer, hisse senedinin üzerinde belirtilen ve şirket tarafından belirlenmiş olan değerdir.
 • Şirketin bedelli sermaye artırımı ile çıkaracağı yeni hisse senedi sayısı belirlenir. Bu genellikle şirketin finansal hedeflerine, ihtiyaçlarına ve yasal düzenlemelere bağlı olarak belirlenir.
 • Bedelli sermaye artırımı ile elde edilecek toplam fon miktarı, bedelli sermaye artırımı yapılacak hisse senedi sayısının nominal değeri ile çarpılarak hesaplanır.
 • Bedelli sermaye artırımı ile elde edilecek toplam fon miktarı, bedelli sermaye artırımı yapılacak hisse senedi sayısına bölünerek hisse senedi fiyatı belirlenir. Bu fiyat, yeni hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden çıkartılacak hisse senetlerinin birim fiyatıdır.
 • Bedelli sermaye artırımı sonucunda şirketin yeni sermaye miktarı, mevcut sermaye miktarına bedelli sermaye artırımı ile elde edilen fon miktarının eklenmesiyle hesaplanır.

Bedelli Sermaye Artırımı Neden Yapılır?

Şirketin sermayesini artırmak için başvurulan bedelli sermaye artırımı sebepleri şunlar olabilir:

 • Şirketin büyüme ve genişleme ihtiyacı: Şirketler, büyüme ve genişleme planlarını finanse etmek için bedelli sermaye artırımına başvurabilir. Yeni projeler, yatırımlar veya iş fırsatları için gerekli finansmanın sağlanması amacıyla sermaye artırımı yapılabilir.
 • Borçların azaltılması veya ödenmesi: Şirketler, borçlarını azaltmak veya ödemek için bedelli sermaye artırımına başvurabilir. Borç yükünü hafifletmek, faiz maliyetlerini düşürmek veya finansal sürdürülebilirliği artırmak amacıyla sermaye artırımı yapılabilir.
 • Şirketin mali yapıyı düzenlemesi: Şirketler, mali yapılarını düzenlemek ve dengeli bir sermaye yapısı oluşturmak için bedelli sermaye artırımı yapabilir. Örneğin, şirketin hisse senedi değeri, öz sermaye oranı, likidite rasyoları gibi finansal göstergeleri optimize etmek amacıyla sermaye artırımı gerçekleştirilebilir.
 • Yeni yatırımcıların çekilmesi: Şirketler, yeni yatırımcıları çekmek ve hisse senedi sahipliğini genişletmek için bedelli sermaye artırımı yapabilir. Yeni yatırımcıların şirkete sermaye katkısı yapması ve şirketin sermaye bazını artırması hedeflenir.
 • Kurumsal kararların finanse edilmesi: Şirketler, hissedar kararı gerektiren büyük ölçekli yatırımların veya projelerin finansmanını sağlamak için bedelli sermaye artırımına başvurabilir. Örneğin, şirketin varlık satın alması, yeni bir iş birimi kurması veya birleşme ve satın almalar gibi kararların finanse edilmesi için sermaye artırımı gerçekleştirilebilir.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e-fatura ve e-arşiv fatura için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Bedelli Sermaye Artırımı Avantajları Nelerdir?

Bedelli sermaye artırımı, şirketler için birçok avantaj sunmaktadır. İşte bedelli sermaye artırımının avantajları:

 • Finansal kaynak sağlama: Şirketlere ek finansal kaynak sağlar. Yeni hisse senetlerinin ihraç edilerek satılmasıyla elde edilen fonlar, şirketin nakit akışını güçlendirebilir ve işletmenin büyüme, yatırım veya borçların geri ödenmesi gibi finansal hedeflerini destekleyebilir.
 • Şirket değerini artırma: Şirketin özsermayesini artırarak şirket değerini artırabilir. Bu da şirketin hissedarları için olumlu bir etkiye sahip olabilir ve hisse senetlerinin değerini artırabilir.
 • Finansal yapıyı güçlendirme: Şirketin finansal yapıını güçlendirebilir. Şirketin borç yükünü azaltabilir, sermaye yapısını dengeleyebilir ve finansal riski azaltabilir.
 • İşletme stratejilerini destekleme: Kurumun işletme stratejilerini destekleyebilir. Yeni fonlar, şirketin büyüme, genişleme, yenilik veya rekabetçilik gibi stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için kullanılabilir.
 • Hisse senedi likiditesini artırma: Hisse senedi likiditesini artırabilir. Hisse senetlerinin piyasada daha fazla işlem görmesi, hissedarların hisse senetlerini daha kolay alıp satabilmesini sağlayabilir.
 • Kurumsal imajı güçlendirme: Kurumsal imajını güçlendirebilir. Ek finansman kaynaklarına sahip olmak, şirketin güvenilirliğini ve rekabetçiliğini artırabilir.
 • Mevcut hissedarların haklarını koruma: Mevcut hissedarların haklarını koruyabilir. Hisse senetlerinin yeni hissedarlara satılmasıyla oluşan sermaye artışı, mevcut hissedarların hisse paylarını sulandırmadan finansman sağlamış olabilir.

Tüm bu özellikler, bedelli sermaye artırımının şirketler için sağladığı avantajlardan sadece birkaçıdır. “Bedelli sermaye artırımında ne yapılmalı?” diye merak ediyorsanız, bir firma olarak kendi koşul ve ihtiyaçlarınıza göre bedelli sermaye artırımını değerlendirmeniz önemlidir. Profesyonel finansal danışmanlık ve dikkatli planlama, bedelli sermaye artırımının başarıyla gerçekleştirilmesinde önemlidir. Ayrıca, bedelli sermaye artırımının bazı avantajları olmasına rağmen, beraberinde belirli riskleri de içerebilir. Dolayısıyla şirketlerin bedelli sermaye artırımı kararı almadan önce dikkatli bir şekilde değerlendirme yapmaları, uygun yasal ve düzenleyici gereklilikleri yerine getirmeleri, hissedarların haklarını korumaları ve etkili bir iletişim stratejisi uygulamaları önemlidir. “Bedelli sermaye artırımı nasıl katılınır?” sorusu da kullanıcılar tarafından merak edilir. Bunun için yatırım yapmak istediğiniz şirketin hisse senedine sahip olmanız gerekir. Bedelli sermaye artırımı dönemi geldiğinde ise hisse başına belirlenen fiyat kadar hesabınızda para bulundurmanız gerekir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Matrah Artırımı Nedir?

Ticari Alacak Sigortası Nedir?

Stopaj Nedir Nasıl Hesaplanır?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez