Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nedir? Nasıl Hesaplanır ?

2023-02-10T17:20:50

Çalışanların yaptıkları faaliyet karşılığında işverenden aldığı ücret çeşitli vergilere tabi tutulur. Vergi dilimleri ücretin cinsine, büyüklüğüne ve periyoduna göre değişiklik gösterir. Bazı çalışanlar medeni hâlleri ve çocuk sayıları gibi kriterlere göre vergi indiriminden yararlanabilirler. Birçok çalışanın yararlandığı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) sayesinde bir ya da birden fazla kişiye bakmakla yükümlü olan çalışanlar kendilerine tanınan vergi indirimi hakkı sayesinde aldıkları ücreti daha verimli kullanabilir. 2022 yılında asgari ücret artırılırken aynı zamanda vergilendirme prosedürü de tamamen değişti. Yapılan asgari ücret değişiklikleri ile asgari geçim indirimi de artık uygulamadan kaldırıldı. 2023 yılında da asgari geçim indirimi uygulanmamaktadır.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nedir?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) çalışması karşılığında vergilere tabi tutulan belirli bir ücret alan çalışanlara verilen vergi indirimidir. Birçok çalışan AGİ kimlere verilir konusunda gerekli şartların neler olduğunu bilmek ister. Aldığı ücret vergilendirilen bir çalışan Asgari Geçim İndirimi uygulamasından yararlanabilir. Bir çalışan işvereni için yaptığı faaliyet karşılığında periyodik olarak ücretler alır. Söz konusu ücretler çeşitli vergilere tabi tutulur ve kalan net ücret çalışana verilir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması bir ya da birden fazla kişiye bakmakla yükümlü olan çalışanların elde ettiği ücretin bir bölümünü vergi dışı bırakmasıdır. Çalışanın medeni hâli ve çocuk sayısı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) oranını etkiler. Çalışanın çocuk sayısında ve medeni hâlinde meydana gelen değişiklikler de bu vergi indirimi oranlarında değişiklik olmasına yol açar.

Kimler AGİ Alır?

AGİ’den kimler faydalanıyor sorusuna şu şekilde cevap verilebilir:

● 16 yaşından büyük olmak

● Sigortalı çalışıyor olmak

● Alınan ücretin vergilendiriliyor olması

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nasıl Hesaplanır?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hesaplamasında çalışanın kendisi, eşi ve çocukları için belirlenmiş oranlarda ücret vergi dışı bırakılır. Bu oranlar şu şekildedir:

● Çalışan için %50

● Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10

● Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5

● Üçüncü çocuk için %10

● Dördüncü ve daha fazla çocuk için %5’er 5.004 TL brüt asgari ücret alan, eşi çalışmayan ve 2 çocuğu olan ve %15 gelir vergisine tabi tutulan bir çalışan için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) şu şekilde hesaplanır:

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) oranı: %50+%10+%7,5+%7,5= %75

Brüt asgari ücret x Asgari Geçim İndirimi (AGİ) oranı x Gelir vergisi

5.004 x %75 x %15 = 562,95 TL Asgari Geçim İndirimi ücreti alınır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarının Hesaplanmasında Üst Sınır Nedir?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) oranı toplamda %85’i geçemez. Toplam oranların %85’i geçmesi durumunda Asgari Geçim İndirimi (AGİ) farklı hususlara tabi tutulur. Halihazırda bu vergi indirimi uygulaması yürürlükten kaldırıldığı için çalışanların herhangi bir kritere uyması gerekmez. 2022 yılında asgari ücrette yapılan artışla beraber asgari ücret vergi dışı bırakıldı, 2023 yılında da AGİ uygulanmamaktadır. Bu düzenlemelerle beraber asgari ücret sadece sigorta prim ödemelerine tabi tutulur.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Kim Tarafından Ödenir?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) en basit anlatımıyla bir vergi indirimidir. Çalışanın aldığı ücretin belirli bir kısmı vergi dışı bırakılarak vergilendirilmeden çalışana verilmiş olur. AGİ kimlere veriliyor konusu çalışanlar tarafından sıklıkla merak edilir. 16 yaşından büyük olan ve sigortalı çalışan, aldığı ücret ise vergilendirilen her çalışan vergi indiriminden yararlanabilir. Bu vergi indirimi tutarı devlet tarafından işverene ödenir. İşveren çalışanlarına bu tutarı teslim etmekle yükümlüdür. Bu tutarlar çalışanlarına Asgari Geçim İndirimi (AGİ) teslimini yapan işverenlerin gelir vergisinden düşülür.

Medeni Halin ve Çocuk Sayısının Değişmesi AGİ’yi Nasıl Etkiler?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) başvurusu yapılırken kullanılan formda çalışana ait birçok bilgi yer alır. Çalışanın medeni hâli ve çocuk sayısı bu bilgilere örnek olarak verilebilir. Çalışan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) formunda yer alan bilgilerden yükümlüdür. Söz konusu form işverende kalır ve gerekli kontrollerin yapılması gerektiğinde kullanılır. Medeni hâl ve çocuk sayısında meydana gelen değişiklikler doğal olarak çalışanın alacağı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarını etkiler. Bu tür değişikliklerin en geç 1 ay içerisinde çalışan tarafından işverene bildirilmesi gerekir. İşveren medeni hâli ve çocuk sayısı değişen çalışanın Asgari Geçim İndirimi (AGİ) formunda yer alan bilgileri değiştirmelidir. Formdaki bilgiler değiştikten sonra çalışan yeni hesaplanan bir vergi indiriminden yararlanır.

Emekli Olan Eş İçin AGİ’den Yararlanılabilir mi?

Aldığı ücret vergilendirilen çalışanlar Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulamasından yararlanabilir. Eşi çalışmayan ya da bir geliri olmayan çalışanların Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hesaplamasına %10 pay ilave edilir. Emekli olan ve emekli maaşı alan eşler de çalışmayan kategorisinde değerlendirilir. Eşi emekli olan ve emekli maaşı alan çalışanlar AGİ kimlere ödenir konusundaki hususları merak edebilir. Eşi emekli olan çalışanlar Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulamasından yararlanabilir ve eşi için %10 olan standart oranda vergi indirimi alabilir.

İş Değiştirildiğinde Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Nasıl Uygulanıyor?

Bir ay içerisinde iş değiştiren çalışanın ücreti işveren tarafından çalıştığı gün kadar hesaplanırken Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tam olarak hesaplanmalıdır. Çalışanın yeni işvereni de Asgari Geçim İndirimi (AGİ) oranında kısıtlama yapmamalıdır. Eski işveren hesapladığı gelir vergisi oranının yarım verilmiş ücret üzerinden hesaplandığını ve düşük olduğunu yeni işverene bildirmekle yükümlüdür. İş değiştiren çalışanlar AGİ uygulamasından yararlanmaya devam edip etmeyeceklerini merak eder ve AGİ kim alır sorusuna cevap arar. İş değiştiren çalışanlar AGİ almaya devam eder.

2023 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Ücret Tablosu

2022 yılında Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulamadan kaldırıldı 2023 yılında da AGİ uygulanmayacaktır. Hem asgari ücretli çalışanlar hem de memurlar için vergi indirimi artık uygulamada değil. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kaldırılmadan önce ise söz konusu tablo şu şekildeydi:

● Bekar ve çocuğu olmayan – 375,30 TL

● Evli olan ve eşi çalışmayan – 450,36 TL

● Evli olan, eşi çalışmayan ve 1 çocuğu olan – 506,66 TL

● Evli olan, eşi çalışmayan ve 2 çocuğu olan – 562,95 TL

● Evli olan, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan – 638,01 TL

● Evli olan, eşi çalışmayan ve 4 çocuğu olan – 638,01 TL

● Evli olan, eşi çalışmayan ve 5 çocuğu olan – 638,01 TL

● Evli olan, eşi çalışan ve çocuğu olmayan – 375,30 TL

● Evli olan, eşi çalışan ve 1 çocuğu olan – 431,60 TL

● Evli olan, eşi çalışan ve 2 çocuğu olan – 487,89 TL

● Evli olan, eşi çalışan ve 3 çocuğu olan – 562,95 TL

● Evli olan, eşi çalışan ve 4 çocuğu olan – 600,48 TL

● Evli olan, eşi çalışan ve 5 çocuğu olan – 638,01 TL

● Evli olan, eşi çalışan ve 6 çocuğu olan – 638,01 TL

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

AGİ Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kıdem Tazminatı Tutarı Ne Kadar?

Alt İşveren Nedir? Alt İşverenlik Nedir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez