Tahsilat Makbuzu Örneği Nedir?

2022-10-07T14:38:09

Tahsilat Makbuzu Nedir?

Ticari işletmeler alım satım işlemlerinitamamlandığında makbuz kesmek zorundadır. Tahsilat makbuzu; para, mal veyahizmetin teslim alındığını gösteren belgedir. Başka bir deyişle, yasal olarakhem işletmeyi hem müşteriyi güvence altına alan makbuz, gerekli ödemelerinyapıldığının göstergesidir.

Tahsilat makbuzu üzerinde seri numarası damevcuttur. Bu sayede cilt ve form olarak sürekli şekilde kullanılabilir. Kredikartından alışveriş yapıldığında slip kesildiği için makbuza gerek olmaz. Aynızamanda yazarkasadan nakit olarak yapılan ödemelerde kesilen satış fişi varsada tahsilat makbuzu yerine geçeceğinden ayrıca bir belge düzenleyeme gerek kalmaz.Tahsilat makbuzunun aslı müşteriye verilir, nüshası işletmeye kalır. Tahsilatmakbuzu hususunda, ödemeyi alan kişinin makbuzu kesmesi gereklidir. Diğerdurumda belge tediye makbuzu konusu devreye girer. Yani ödemeyi yapan kişimakbuz keserse, bu belgeye tediye makbuzu denir.

Tahsilat Makbuzu NerelerdeKullanılır?

Tahsilat makbuzu, şirkete para girişi ve çıkışı olduğu her durumda kullanılabilir. Ödemenin gerçekleştiğinin kanıtı olan tahsilat makbuzu, ileride yaşanacak problemlere karşı yasal olarak hak iddia etmek için kullanılabilir. İşletmeler, mal ve para alım satımında tahsilat makbuzu kullanarak kendini güvenceye alır. Ödemeler birbirinden farklı şekillerde işletme ve müşteri tercihine göre yapılabilir. Örneğin, nakit, kredi kartı veya çek yoluyla ödeme yapılmış olsa da hepsinde bir makbuz bulunur ve bunlar ödemenin yapıldığının kanıtıdır. Peki, tahsilat makbuzu fatura yerine geçer mi ve bu yöntem uygun olur mu? Tahsilat makbuzu fatura yerine geçemez. Tahsilat makbuzu sadece ödemenin yapıldığının ve tahsilatın gerçekleştiğinin kanıtıdır. Bu nedenle muhasebe kayıtlarında bu hususa dikkat edilmelidir. Gider kaydı yapılacaksa fatura ve fatura benzeri belgelerin olması gerekir.

Tahsilat Makbuzu NasılDoldurulur?

Bir mal veya hizmetin ödemesindetahsilat makbuzu doldurulur. Makbuz üzerindeki tüm alanların eksiksizdoldurulması gerekir. Aksi halde belge geçersiz sayılabilir. Makbuzu düzenleyenve alan kişinin bilgilerinin olduğu tahsilat belgesinde, makbuzu düzenleyenkişinin doldurması gereken alanlar;

 • İsim,soy isim ve unvan
 • Adresve telefon numarası
 • Tahsilatmakbuzunun düzenlendiği tarih
 • Ödemetutarı  (hem yazılı hem sayı formunda)
 • Ödemeninne amaçla yapıldığı
 • Çeködemesi ise çek numarası ve hangi bankadan yapıldığı.

Ödemeyi yapan kişi ise adını, soyadını doldurduktan sonra imza kısmına imzasını atarak makbuz doldurma işlemi tamamlamış olur. Her iki taraf da makbuzu saklamalıdır. Online olarak bilgisayardan hazırlanabilen tahsilat makbuzları aynı şekilde eksiksiz doldurularak karşı tarafa çıktı şeklinde ya da e-posta ile iletilebilir.

Binlerce işletme sahibinin cari hesap takibi , borç-alacak takibi dahil olmak üzere tüm muhasebe işlemleri için kullandığı muhasebe programı Logo İşbaşı’nı siz de 14 gün boyunca deneyebilir ve memnun kalırsanız uygun paketlerinden birini tercih ederek internet erişimi olan her yerden gelir gider takibinizi, e fatura ve e arşiv fatura işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Tahsilat Makbuzu Nasıl Kesilir?

Tahsilat makbuzunda zorunlu doldurulmasıgereken alanlar vardır ve bunlar doldurulduktan sonra makbuz kesilir. Şirketkaşesi basılan makbuz, iki nüsha şeklinde alıcı ve satıcıda bulunur. Makbuzüzerinde firma logosu, adres bilgisi ve tahsilat makbuzunun seri numarasıbulunmalıdır.

Tahsilat makbuzunun aynı gün içindekesilmesi gerekir. Bir sonraki aya bırakılırsa vergilerin yanlış hesaplanmasınaneden olabilir. Tahsilat makbuzu kesiminde yasal olarak kayıt dışında işlemyapılamaması için limit belirlenmiştir. 7000 TL üzerindeki ödemeler PTT, bankaveya finansal kuruluşlar tarafından yapılır.

Tahsilat makbuzu örneği olarak aşağıdaki görseli inceleyebilirsiniz.

Tahsilat Makbuzu Nedir?

Ticari işletmeler alım satım işlemlerinitamamlandığında makbuz kesmek zorundadır. Tahsilat makbuzu; para, mal veyahizmetin teslim alındığını gösteren belgedir. Başka bir deyişle, yasal olarakhem işletmeyi hem müşteriyi güvence altına alan makbuz, gerekli ödemelerinyapıldığının göstergesidir.

Tahsilat makbuzu üzerinde seri numarası damevcuttur. Bu sayede cilt ve form olarak sürekli şekilde kullanılabilir. Kredikartından alışveriş yapıldığında slip kesildiği için makbuza gerek olmaz. Aynızamanda yazarkasadan nakit olarak yapılan ödemelerde kesilen satış fişi varsada tahsilat makbuzu yerine geçeceğinden ayrıca bir belge düzenleyeme gerek kalmaz.Tahsilat makbuzunun aslı müşteriye verilir, nüshası işletmeye kalır. Tahsilatmakbuzu hususunda, ödemeyi alan kişinin makbuzu kesmesi gereklidir. Diğerdurumda belge tediye makbuzu konusu devreye girer. Yani ödemeyi yapan kişimakbuz keserse, bu belgeye tediye makbuzu denir.

Tahsilat Makbuzu NerelerdeKullanılır?

Tahsilat makbuzu, şirkete para girişi ve çıkışı olduğu her durumda kullanılabilir. Ödemenin gerçekleştiğinin kanıtı olan tahsilat makbuzu, ileride yaşanacak problemlere karşı yasal olarak hak iddia etmek için kullanılabilir. İşletmeler, mal ve para alım satımında tahsilat makbuzu kullanarak kendini güvenceye alır. Ödemeler birbirinden farklı şekillerde işletme ve müşteri tercihine göre yapılabilir. Örneğin, nakit, kredi kartı veya çek yoluyla ödeme yapılmış olsa da hepsinde bir makbuz bulunur ve bunlar ödemenin yapıldığının kanıtıdır. Peki, tahsilat makbuzu fatura yerine geçer mi ve bu yöntem uygun olur mu? Tahsilat makbuzu fatura yerine geçemez. Tahsilat makbuzu sadece ödemenin yapıldığının ve tahsilatın gerçekleştiğinin kanıtıdır. Bu nedenle muhasebe kayıtlarında bu hususa dikkat edilmelidir. Gider kaydı yapılacaksa fatura ve fatura benzeri belgelerin olması gerekir.

Tahsilat Makbuzu NasılDoldurulur?

Bir mal veya hizmetin ödemesindetahsilat makbuzu doldurulur. Makbuz üzerindeki tüm alanların eksiksizdoldurulması gerekir. Aksi halde belge geçersiz sayılabilir. Makbuzu düzenleyenve alan kişinin bilgilerinin olduğu tahsilat belgesinde, makbuzu düzenleyenkişinin doldurması gereken alanlar;

 • İsim,soy isim ve unvan
 • Adresve telefon numarası
 • Tahsilatmakbuzunun düzenlendiği tarih
 • Ödemetutarı  (hem yazılı hem sayı formunda)
 • Ödemeninne amaçla yapıldığı
 • Çeködemesi ise çek numarası ve hangi bankadan yapıldığı.

Ödemeyi yapan kişi ise adını, soyadınıdoldurduktan sonra imza kısmına imzasını atarak makbuz doldurma işlemi tamamlamışolur. Her iki taraf da makbuzu saklamalıdır. Online olarak bilgisayardanhazırlanabilen tahsilat makbuzları aynı şekilde eksiksiz doldurularak karşıtarafa çıktı şeklinde ya da e-posta ile iletilebilir.

Tahsilat Makbuzu Nasıl Kesilir?

Tahsilat makbuzunda zorunlu doldurulmasıgereken alanlar vardır ve bunlar doldurulduktan sonra makbuz kesilir. Şirketkaşesi basılan makbuz, iki nüsha şeklinde alıcı ve satıcıda bulunur. Makbuzüzerinde firma logosu, adres bilgisi ve tahsilat makbuzunun seri numarasıbulunmalıdır.

Tahsilat makbuzunun aynı gün içindekesilmesi gerekir. Bir sonraki aya bırakılırsa vergilerin yanlış hesaplanmasınaneden olabilir. Tahsilat makbuzu kesiminde yasal olarak kayıt dışında işlemyapılamaması için limit belirlenmiştir. 7000 TL üzerindeki ödemeler PTT, bankaveya finansal kuruluşlar tarafından yapılır.

Tahsilat makbuzu örneği olarak aşağıdaki görseli inceleyebilirsiniz.

Tahsilat makbuzu örneği dolu olarak teslim edileceğinde gerekli tüm alanların eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir. Alıcının imzası ve firma kaşesi mutlaka makbuzda yer almalıdır. Ayrıca dikkat edilmesi gereken noktalardan biri ise boş kalan her alanın sonradan doldurularak işlem yapılmaması için çizilerek önlem alınması gerektiğidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez