Stok Devir Hızı Nedir? Nasıl Hesaplanır? Neden Önemlidir?

2022-04-15T15:31:25

Stok devir hızı hesaplanarak,e-ticarette stokların yenilenme hızı ve yenilenme sayısı ortaya konabilir. Bunedenle stok devir hızı, e-ticarette önemli bir parametredir.

Stok Nedir?

Stok, şirketin aniden ortaya çıkanihtiyacının karşılanarak, üretimin kesintisiz olarak sürmesini sağlamak amacıile her an tedarikte bulundurulan malzemelerdir. Muhasebe açısındanincelendiğinde stok çeşitleri şunlardır:

 • Hammadde 
 • Aramal  
 • Mamulmal  

Stok, Vergi Usul Kanunu uyarınca‘’emtia’’ olarak tanımlanmaktadır.

Stok Takibi Neden Önemlidir?

Stoklarda çok fazla birikme olmasıhalinde, fazlalığın eritilebilmesi için üretimin yavaşlatılması veya yeni satınalımların durdurulması yoluna gidilebilir.

Stok takibi, işyerinin çalışmalarınısürdürmesi için satmak üzere tedarik ettiği ya da satacağı ürünü imal etmekiçin kullandığı malzemenin kayıt altına alınmasıdır. Bahse konu kayıt işlemininyapılmasının esas amacı işletmenin karlılığını arttırmaktır. Bu nedenle stok veüretim maliyetlerinin  minimale inmesiiçin gereken, optimum stok seviyesini sabit tutmaktır.

Ayrıca stok takibi sayesinde müşterilerindönem dönem talep artışlarının net olarak analiz edilmesi de mümkün olur.

Stok takibi hesaplanmasının diğeryararları şunlardır:

 • İş organizasyonunun doğru yapılması
 • Sisteme giriş ve çıkışların dengelenmesi
 • İhtiyaçların saptanarak, hangi ürün için ne zaman sipariş verilmesinin uygun olduğunun doğru olarak tahmin edilebilmesi

Stok takibi ile yatırım maliyetlerininolabilecek en düşük seviyeye çekilmesi ve ürünün alıcıya arzının eksiksizolarak gerçekleştirilmesi sağlanır.

Arz hızının arttırılması, etkintedarikçi dönüşümü sağlamak, düşük maliyetli ve sürekli tedarik elde etmek destok takibinin hedefleri arasındadır.

Logo Yazılım’ın geliştirdiği web tabanlı çalışan ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile internet erişimi olan her yerden stok takibinizi ister cepten isterseniz de bilgisayarınızdan gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Stok Devir Hızı Nedir?

Stok devir hızı, stokta yer alanürünlerin kaç kez satılarak yenilendiğini gösteren bir parametredir. Bu değerşirketin genel verimliliği hakkında iyi bir fikir verir.

Genel prensip olarak, stok devir hızınınsektör ortalaması ile kıyaslandığında ortalamadan yüksek olması istenir. Fakatstok devir hızının yüksek olması, tek başına satışların iyi olduğunu söylemekiçin yeterli değildir.

Stok devir hızı yüksek ise ürünler içinişletmeye yüksek oranda talep geldiği ve depolama maliyetlerinin gereksizolmadığı anlaşılır. Ayrıca stok devir hızı malların etkin bir satış politikasıile satıldığını ve hızlı bir şekilde yenilendiğini de gösterir.

Stok Devir Hızı Nasıl Hesaplanır?

Stok devir hızı aşağıdaki formüle görehesaplanabilir:

Belli bir zaman aralığında satılan malınmaliyeti (CGOS)’nin aynı zaman dilimindeki ortalama stok seviyesine  (( dönem başı stok + dönem sonu stok) /2)bölünmesi ile bulunur.

Elde edilen rakam sayesinde, gelecekdönemde eldeki stokun ne kadar dönebileceği hesaplanır. Şirketler genelliklestok devir hızını, önceki dönemlerdeki satış verilerini temel alarak hesapederler.

Stok devir hızı, yani stok dönüşürakamlarının yükseltilmesi için dikkat edilmesinde yarar bulunan noktalarşunlardır:

 • İyi bir pazarlama programı ve kampanyası ile talep arttırılmalıdır.
 • Fiyatlandırma stratejisi kontrol edilerek, gerektiğinde yenilenmelidir.
 • Sipariş sırasında tedarikçiler ile indirim anlaşması yapılmalıdır.
 • Müşteriler tarafından daha çok satın alınan ürünler stoklanmalıdır
 • Depoda çok yer tutan ve az satılan ürünler gerekiyorsa tedarikçiye iade edilmeli ya da elden çıkarılması için promosyon düzenlenmelidir.

Stok devir hızı konusunda ayrıntılı bilgiye ve işletmenize özel muhasebe programı çözümlerine Logo İşbaşı sayesinde ulaşabilir, zamandan ve mekandan bağımsız olmanın ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Kira Gelir Vergisi Hesaplama Uygulaması Yayında!

Basit Gelir Gider Takibi Nasıl Yapılır?

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan onbinlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez