Senet Nasıl Doldurulur?

2024-03-12T15:10:04
İçindekiler
 • Senet Nasıl Yazılır?
 • Senet Doldururken Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar

Birçok farklı alternatifinin bulunmasına rağmen farklı iş sahalarında tercih edilmeye devam edilen senet, gelenekselleşmiş ve yasa ile koruma altına alınmış bir ödeme aracıdır. Senet üzerinde borçluya ve alacaklıya dair detaylı bilgiler, aynı zamanda borcun tutarı, vade süresi ve ödeme tarihi yer alır. Bununla beraber senedin yasal olarak geçerli sayılıp ödemenin tamamlanabilmesi adına bir araç olabilmesi için bazı noktalara dikkat edilmelidir. Aksi durumda senetlerin geçerli sayılması mümkün değildir. Senedin geçerli sayılabilmesi için senet doldururken hangi bilgiyi nereye hangi biçimde yazacağınızı bilmeli ve buna göre hareket etmelisiniz. Senet kağıtları üzerinde doldurulması gereken birden fazla alanın olması kişilerin senet nasıl doldurulur konusunu merak etmelerine zemin hazırlar. Hangi bilgiyi hangi alana nasıl yazacağınızı öğrendikten sonra kolay bir şekilde yasalara uygun ve geçerli bir senet hazırlayabilirsiniz.

Web tabanlı ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile kime ne ödenecek kimden ne alınacak gibi soruların cevabını düşünmezsiniz! Cari hesap takibiyle tahsilat ve ödemeleriniz zamanında gerçekleşir, takibi kolaylaşır! Siz de 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Birçok kişi örnek senet dolumu hakkında bilgi alarak senetlerin nasıl doldurulması gerektiğini öğrenmek ister. Senet kağıtlarının doğru biçimde doldurulmuş olması yasa nezdinde geçerli sayılıp sayılamayacaklarını belirler. Bununla beraber gerekli noktalara dikkat edilmesi durumunda senetler kolay bir şekilde doldurulabilir. Senetler en temel anlatımı ile alacaklı ve borçlu arasındaki borcun miktarını belirtir, borcun ne kadar süreyle vade edildiğini ve hangi tarihte ödenmesi gerektiğini belirtir. Yasalara uygun bir şekilde senet doldurmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

 • Kırtasiyeden edindiğiniz senet kağıdının en üst bölümünde Ödeme Günü, Türk Lirası, Kuruş ve No. bölümleri bulunur. Ödeme Günü alanına borcun ödenmesi gereken tarih rakamla yazılmalıdır. Ör: 18.09.2024
 • Türk Lirası bölümüne borç miktarı türk lirası cinsinden rakamla yazılır. Aynı zamanda rakamın her iki tarafı da kare işareti (#) koyulmalıdır. # işareti rakama sonradan ekleme yapılmasını engeller. Ör: #38.000#
 • Kuruş bölümüne ödenecek borcun kuruşu da varsa yazılır. Eğer kuruş yoksa çizgi çekilir. No kısmına senet numarası eklenmelidir. Senet düzenlerken bu alanı doldurmanız zorunlu değildir. Bu alanı şirketler farklı alacakları sıralandırmak ve takip etmek için kullanır.
 • Sonrasında üst bölümün tam altında yer alan ‘İş bu emre Muharrer senedim…’ bölümüne geçilir.  ‘senedim…’ sonrasındaki boşluğa senedi düzenleyen bir şirket ise ‘-izin’ eki eklenir. Eğer düzenleyen taraf bir şahıs ise ‘-in’ eki eklenir. Ör: ‘İş bu emre Muharrer senedimizin’
 • ‘Mukabilinde… Tarihinde’ bölünmündeki boşluğa borcun ödeneceği tarih yazılır. Fakat bu sefer ödeme tarihinin ayı rakamla değil yazıyla yazılır. Ör: 18 Eylül 2024
 • ‘Sayın…’ ibaresinden sonra gelen  boşluğa alacaklı olan tarafın ad ve soyad bilgileri eklenir.
 • Eğer söz konusu borç alacaklı tarafın belirlediği başka birisi tarafından alınacaksa, ya da bu senet alacaklı tarafından ödeme aracı olarak kullanılacaksa ‘veyahut emrühavale…’ bölümüne ‘-sine’ eki eklenir. Ör: ‘veyahut emrühavalesine’
 • ‘Yukarıda yazılı yalnız…’ bölümünden sonra ödenecek olan borç yazı ile yazılır. Yazı ile yazıldıktan sonra yine her iki tarafı # işareti ile kapatılır. Ör: #otuzsekizbin#
 • ‘Türk Lirası… Kuruş ödeyeceği…’ ibaresinden sonra eğer borcun kuruşu varsa eklenir. Ör: ‘#otuzsekizbin# Türk Lirası 25 Kuruş ödeyeceği…’
 • ‘Bedeli… Ahzolunmuştur.’ ibaresindeki boşluğa eğer borç mal ya da hizmet ile ödenecekse ‘malen’ yazılır. Eğer borç nakit ile ödenecekse ‘nakden’ yazılır.
 • ‘İş Bu Bono Vadesinde ödenmediği takdirde müteakip bonolarında muacceliyet kesbedeceğini, İhtilaf Vukuunda… Mahkemelerinin’ bölümündeki boşluğa zorunlu olmamakla birlikte mahkeme ismi yazılabilir. Ör: ‘İhtilaf Vukuunda İzmir Mahkemelerinin’
 • ‘Mahkemelerinin selahiyetini şimdiden kabul eyleri..’ bölümündeki boşluğa borçlunun şirket olması durumunda ‘-z’ eklenir. Borçlu şahıs ise ‘-m’ eklenir. Ör: ‘Mahkemelerinin selahiyetini şimdiden kabul eylerim.’
 • Senet kağıdının son kısmında ÖDEYECEK bölümü yer alır. Bu bölüme borçlu tarafın isim/ünvan bilgileri, adresi, şirket ise vergi dairesi numarası, şahıs ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılır.
 • Kefil bölümüne eğer söz konusu borç için kefil varsa mutlaka yazılmalıdır.
 • Düzenleme Tar. bölümüne senedin düzenlenme tarihi rakamla yazılır. Ör: 22.05.2024
 • 2 adet bulunan İmza bölümünün birine alacaklı, bir diğerine borçlu imza atmalıdır. Eğer kefil var ise kefil taraf da borçlu imzasının altına imza atmalıdır.

Bu adımlarla kolay bir şekilde senet düzenlenebilir. Senet kağıdını kırtasiyelerden temin etmek mümkündür. Kağıt üzerindeki boş alanlar mutlaka el yazısı ile, tükenmez kalem ile doldurulmalıdır. Açık senet nasıl doldurulur konusu da bu süreçte merak edilen başlıklar arasında yer alır. Açık senet düzenleyen tarafın imzası hariç olmak üzere diğer bütün alanların boş bırakılabildiği, sonrasında iş ilişkisine göre doldurulabilen senetlere verilen isimdir. Açık senet yazmak da standart senet kurallarına tabidir, tek farkı bütün bilgilerin tek seferde yazılmaması, iş ilişkisine istinâden parça parça ya da sonrasında bir bütün olarak senet kağıdına eklenmesidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Senet Nasıl Yazılır?

Senet yazabilmek için ilk etapta Ödeme Günü, Türk Lirası, Kuruş ve No. gibi bölümler doldurulur. Türk Lirası bölümünde rakamla yazılan borcun her iki tarafı da # işareti ile kapatılır. Sonrasında ‘Mukabilinde…’ ibaresinden sonra borcun ödenme tarihi ay bölümünün yazıyla olması şeklinde yazılır. ‘Sayın…’ bölümünden sonra alacaklı ismi yazılır. ‘Yukarıda yazılı yalnız…’ bölümüne borç miktarı yazı ile yazılır ve yine her iki tarafı # ile kapatılır. ‘Bedeli…’ bölümünden sonra borç eğer nakit ile ödeniyorsa nakden, mal ile ödeniyorsa malen ibaresi eklenir. Sonrasında kağıdın alt kısmında yer alan ÖDEYECEK  bölümüne borçlu tarafın bilgileri doldurulur. Kefil bölümüne eğer borç için kefil olan taraf varsa bilgileri eklenir. Düzenleme Tar. bölümüne çekin düzenlenme tarihi rakamlar ile yazılır. İki adet bulunan İmza bölümünün birine borçlu, birine alacaklı taraf imza atar. Eğer kefil varsa kefil taraf da borçlu imzasının altına imza atmalıdır. Bu şekilde kurallarına uygun ve geçerli bir senet yazabilirsiniz.

On binlerce işletme sahibinin tercih ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nda göndereceğiniz e-fatura ve e-arşiv fatura için aylık 175/ yıllık 2100 kontöre kadar kullanım HEDİYE! Üstelik ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ile yerinizden kalkmadan, 15 dakikadan daha az bir zamanda hızlı ve kolayca e-faturaya geçebilirsiniz. Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği Logo İşbaşı’nı 14 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

Senet Doldururken Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar

Senet doldururken bazı konulara dikkat etmek senedin geçersiz kalmamasını sağlar. Senet doldururken basit hatalar dahi senedin geçersiz kalmasına yol açabilir. Aynı zamanda senedi kurallarına göre doldurmak dolandırıcılık ve usulsüzlük gibi durumların da engellenmesini sağlar. Güvenli bir senet düzenleme süreci için şu noktalara dikkat edilmelidir:

 • Senedin en üst kısmında Türk Lirası bölümünde rakam ile yazılı olan borç, aşağıda yazı ile yazılan miktar ile eşit olmalıdır. İkisinin eşit olmaması durumunda yazı ile yazılmış olan dikkate alınır.
 • Senet oluşturulduktan sonra mutlaka tarafların her birinde de birer kopyası bulunmalıdır. Bu kopyalar sonrasında yapılabilecek olası değişiklikler için bir kanıt niteliğindedir.
 • İmza bölümüne mutlaka ıslak imza atılmalıdır. Parmak izi ya da mühür gibi yöntemler senetlerde geçersizdir.
 • Senedi borçlu olan taraf, kendi el yazısı ile tükenmez kalem kullanarak düzenlemelidir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Senet Nedir?

Forfaiting Nedir?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez