Asgari Ücretli Çalışanın İşverene Maliyeti Nedir?

2023-01-20T15:12:16

2022 yılında çalışanların alacağı asgari ücret tutarında ve bazı vergi uygulamalarında değişikliğe gidildi. 2021 yılında 2.825,90 TL olan asgari ücret 2022 yılında yapılan düzenlemeyle 4.253,40 TL’ye çıkarıldı. Bununla birlikte Asgari Geçim İndirimi, damga vergisi ve gelir vergisi uygulamalarında da değişikliğe gidildi. 2023 yılında asgari ücretle işçi çalıştıran işverenlerin maliyetleri de arttı.

Asgari Ücretli İşçinin İşverene Maliyeti

Asgari ücretin işverene maliyeti brüt ücretin üzerine pay dilimlerinin eklenmesi ile oluşur. 2023 yılında asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti 11.759,40 TL şeklindedir. Brüt ücrete yapılan eklemeler şu şekildedir:

● SGK primi işçi payı (Brüt ücret üzerinden %15,5) – 1551,24 TL

● İşveren İşsizlik Sigorta Payı (Brüt ücret üzerinden %2) – 200,16 TL

İşveren için 2023 asgari ücret maliyeti 11.759,40 TL’dir.

Asgari Ücret Brüt ve Net Tutarı

2023 yılında brüt asgari ücret tutarı 10.008,00 TL şeklindedir.

2021 yılında bu 5.004,00 TL şeklindeydi. Brüt asgari ücret işverenin çalışana ödemesi gereken toplam rakamı belirtir. İşveren bu ücreti çalışana öderken çeşitli kesintiler yapılır. Vergi ve prim ödemelerinden oluşan bu kesintiler henüz ücret çalışanın eline geçmeden kesilir. Net ücret kesintilerin yapıldığı ve çalışanın eline geçen son ücret anlamına gelir. Aynı zamanda asgari ücreti çalışana ödemek üzere olan işverenin de ödemesi gereken bazı vergi kalemleri bulunur. Bu kalemlerin toplamı asgari ücretli çalışanın işverene toplam maliyetini gösterir.

Asgari Ücret Üzerinden Sigorta Primi Ne Kadar?

Sigorta primi çalışan kişilerin sağlık sigortası elde etmelerine ve emeklilik haklarını sağlamalarına olanak tanıyan bir ödemedir. Sigorta primi ödemeleri asgari ücretli çalışan işçinin brüt ücretinden kesilir. Sigorta prim ücretleri hem işçi hem de işveren tarafından ortak olarak ödenir. Prim ödemelerinde işveren ve işçinin ödemesi gereken dilim farklıdır. Asgari ücretle çalışan bir işçi, brüt ücretinin %14’ünü SGK primi olarak ödemelidir. İşçinin bir işlem yapmasına gerek kalmaz çünkü söz konusu kesinti otomatik olarak yapılır ve ödenir. Yani 10.008,00 TL brüt asgari ücretin 1401,20 TL’si SGK primi olarak kesilir. İşverenin ödemesi gereken SGK primi ise %15,5 şeklindedir. İşveren SGK primi dilimini brüt ücretten kesmek yerine brüt ücrete ekler.10.008,00 TL brüt asgari ücretin %15,5’i ise 1551,24 TL’ye tekabül eder. Yani 10.008,00 TL brüt asgari ücret veren işveren, %15,5 oranında SGK primini de eklemek zorundadır. Bu eklemelerin toplamı işveren için bir asgari ücretli çalışanın maliyetini oluşturur. Maliyet sadece SGK priminden oluşmaz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Asgari Ücret Üzerinden İşveren İşsizlik Sigorta Payı Ne Kadar?

İşsizlik sigortası, çalışan işçinin istem dışı işsiz kalması durumunda belirli bir süre ve taksit sınırı içerisinde teminatını sağlayan bir sigorta türüdür. İşsizlik sigortası prim ödemeleri de asgari ücretten kesilir. Asgari ücretli işçi için işverenin maliyeti de işsizlik sigortası prim ödemelerini içerir. Bu sigortanın prim ödemeleri de hem işçi hem de işveren tarafından ödenir İşsizlik sigortası prim ödemelerinin işçiye ve işverene düşen payı farklıdır. İşveren taraf, çalıştırdığı asgari ücretli çalışan için işsizlik sigortası primi ödemekle yükümlüdür. İşveren bu sigorta priminin %2’sini ödemek zorundadır. Brüt tutarı 10.008,00 TL olan asgari ücretin üzerine eklenecek %2’lik dilim işveren tarafından işsizlik sigortası primi niteliğinde ödenir. Bu 200 TL’ye tekabül eder. Asgari ücretle çalışan işçi işverenden farklı olarak işsizlik sigortası priminin kendi payının kesilmesiyle oluşan net ücreti ödeme olarak alır. İşsizlik sigortası priminin işçiye düşen payı %1 şeklindedir. Brüt tutarı 10.008,00 TL olan asgari ücretin %1’lik kısmı işsizlik sigortası primi olarak ödenmelidir. Bu 100 TL’ye tekabül eder. İşçi tarafında bu ödemeler stopaj vergisi mantığında otomatik olarak kesilir. İşveren tarafının kendisine düşen payları ödemesi ise farklı aşamalara tabidir.

Yeni Asgari Ücrette Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve AGİ

2023 yılında yapılan düzenleme ile asgari ücret artırıldı. Aynı zamanda gelir vergisi ve damga vergisi de uygulamadan kaldırıldı. Bununla beraber, çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısı gibi kişisel durumlarına göre verilen AGİ (Asgari Ücret İndirimi) de uygulamadan kaldırıldı. Yeni asgari ücret uygulamasında gelir vergisi, damga vergisi ve Asgari Ücret İndirimi kalemlerinin durumu ise şu şekilde:

Gelir vergisi: Belirli bir gelir elde eden kişilerin belirlenmiş dilimler üzerinden ödemesi gereken vergi türünü ifade eder. 2021 yılında brüt tutarı 3.577,50 TL olan asgari ücretin %15’i, 187,82 TL’si kesilirdi. 2022 yılında gelir vergisi uygulaması kaldırıldı, 2023 yılında da uygulanmayacaktır.

Damga vergisi: Devlete ödenen ve her türlü sözleşmeden alınan bir vergi çeşididir. 2021 yılında asgari ücretle çalışan bir işçinin maaşından %0,759 oranında damga vergisi kesilirdi. 2021 yılında brüt tutarı 3.577,50 TL olan asgari ücret için 27,15 TL damga vergisi ödenmesi gerekirdi. 2022 yılında yapılan yeni asgari ücret değişikliğiyle damga vergisi de kaldırıldı ve 2023 yılında da uygulanmayacaktır.

AGİ (Asgari Geçim İndirimi): Kişinin medeni durumuna ve çocuk sayısına göre verilen maddi yardımı ifade eder. Bu yardım kapsamında herhangi bir ücret verilmez, sadece asgari ücretle çalışan kişinin ödemesi gereken vergilerde indirime gidilir. 2021 yılına kadar uygulanan Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 2022 yılında yapılan asgari ücret değişikliğiyle ortadan kaldırıldı ve 2023 yılında da uygulanmayacaktır.

Siz de iş yönetiminizi en iyi şekilde yönetmek için ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nın alanında uzman danışanların ücretsiz desteği ile e Faturaya ve e Arşiv Faturayageçiş yapabilir, faturalarınızı hızlı ve kolayca anında gönderebilirsiniz!

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

İşçi Maliyeti Nedir? Nasıl Hesaplanır?

2022 AGİ Kalktı Mı?

2022 AGİ Hesaplama Nasıl Yapılır?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez