2024 Vergi Takvimi: Önemli Tarihler ve Bilgiler Nelerdir?

2024-06-07T15:13:08

2024 Yılı Vergi Takvimi

Zamanında yapılmayan vergi ödemeleri, işletmeler üzerinde cezai yükümlülükler ve gecikme faizleri gibi olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu sebeple, mali takvimlere ve vergi ödeme süreçlerine büyük önem verilmelidir.

İşletmenin büyüklüğü, elde edilen gelir ve diğer birçok faktöre göre vergilendirme yükümlülükleri değişiklik gösterebilir. Ancak, tüm işletmeler için hayati önem taşıyan ve ödenmesi zorunlu olan bazı temel vergi türleri vardır. Bu yazımızda, 2024 yılı için işletmelerin dikkat etmesi gereken temel vergi türleri ve ödeme zamanlarını sizler için derledik.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

2024 Vergi Takviminde Kurumlar Vergisi

Kurumlar vergisi, şirketlerin elde ettiği kar üzerinden ödediği bir vergi türüdür. Anonim şirketler, limited şirketler, sermaya şirketleri gibi tüzel kişiliklere sahip işletmeler bu vergiye tabidir.

Ancak, yatırımlarını teşvik belgesi alarak gerçekleştiren işletmeler, Ar-Ge faaliyetlerinde bulunanlar veya kamu yararına hizmet veren eğitim ve sağlık kuruluşları kurumlar vergisi açısından çeşitli istisnalardan faydalanabilir.

 • Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi ve verginin ödenmesi için son tarih Nisan ayının son günüdür.

2024 Vergi Takviminde Gelir Vergisi

Gelir vergisi, bireylerin elde ettiği gelir üzerinden ödediği vergidir. Bu vergi kapsamına ticari ve zirai faaliyetler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul ve menkul sermaye gelirleri girer.

Düşük gelirli bireyler, sosyal güvenlik ödemeleri alanlar, engelli bireyler ve teşvik kapsamındaki yatırımlardan gelir elde edenler, gelir vergisi indirimi alabilir veya tamamen muaf olabilir.

Gelir vergisi her yıl iki defa ödenir:

 • Normal şartlar altında ilk ödeme Mart ayı içinde (1-31 Mart 2024), ikinci ödeme Temmuz ayı içinde (1-31 Temmuz 2024) yapılır.
 • Zirai geliri toplam gelirin %75’ini aşanlar için ilk taksit Kasım 2024’ün sonuna, ikinci taksit Aralık 2024’ün sonuna kadar ödenir.

2024 Vergi Takviminde Geçici Vergi

Geçici vergi, genellikle kurumlar ve gelir vergisi mükellefleri tarafından, yıllık vergilendirme döneminin sonunda hesaplanacak verginin bir ön ödemesi olarak dört dönem halinde ödenir.

 • Her 3 aylık dönemin sonunu takip eden ayın 17. günü akşamına kadar geçici vergi beyannamesi verilir ve ödeme yapılır.

2024 Vergi Takviminde Katma Değer Vergisi (KDV)

Mal ve hizmet alımları üzerinden alıcı tarafından ödenen, satıcı tarafından devlete aktarılan bir tüketim vergisidir. KDV hesaplamalarının doğru yapılması önemlidir. Belirli küçük işletmeler, eğitim ve sağlık hizmetleri sağlayan kuruluşlar ile ihracatçılar gibi özel durumlara sahip mükellefler KDV muafiyetinden faydalanabilir. Bu tür istisnalar, ilgili işlemlerin vergi yükünü hafifletmeyi amaçlar.

 • Genel ve 3 aylık KDV beyannamesi: Ayın 28. günü akşamına kadar.
 • Vergi kesintisi yapanlar için:
 • Beyanname: Ayın 21. günü akşamına kadar.
  • Ödeme: Ayın 23. günü akşamına kadar.

2024 Vergi Takviminde Damga Vergisi

Damga vergisi, sözleşme, senet gibi belgeler üzerinden alınan bir vergi türüdür. Bazı belgeler ve sözleşmeler, damga vergisinden muaf tutularak işlemlerin maliyeti üzerindeki vergi yükünü azaltır.

 •  Damga vergisi beyannamesi ve ödemesi için son tarih, her ayın 26’sıdır.

2024 Vergi Takviminde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

Özel tüketim vergisi, belirli ürünler üzerinden alınan, genellikle lüks tüketim malzemeleri ve çevreye zararlı ürünleri hedef alan bir vergidir.

 • I sayılı liste malları için beyannameler: Ayın ilk 15 günü için 25. günü, ayın geri kalanı için ertesi ayın 10. günü, her iki durumda da saat 23.59’a kadar.
 • II, III, ve IV sayılı liste malları (II sayılı listeden kayıt/tescile tabi olmayanlar dahil) için beyannameler: İzleyen ayın  saat 23.59’a kadar.
 • II sayılı listeden kayıt/tescile tabi araçlar için beyannameler: İlk iktisap işlemleri öncesi verilir.

2024 Vergi Takviminde Emlak Vergisi

Taşınmaz mallar üzerinden alınan yerel bir vergidir. Emlak vergisinden muafiyet, tek konut sahibi olan engelli vatandaşlar, şehit yakınları, gaziler ve asgari yaşam standartlarının altında geliri olan kişiler için geçerli olabilir.

 • Yılda iki kez ödenir.
 • Emlak vergisinin ilk taksiti Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksiti ise Kasım ayında ödenmelidir.
 • 2024 Vergi Takviminde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

Trafik şubelerine kayıtlı motorlu taşıtlardan alınan bir vergidir. MTV muafiyeti, engelli bireylerin kullanımına uygun araçlar, resmi ve diplomatik araçlar ile bazı özel durumdaki taşıtlar gibi belirli araçlar için uygulanabilir.

 • Yılda iki kez ödenir.
 • MTV’nin birinci taksiti Ocak ayı sonuna kadar, ikinci taksiti ise Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.

Yukarıda belirtilen vergiler, işletmelerin karşılaşabileceği başlıca vergi yükümlülüklerinden sadece birkaçıdır. Olası cezai işlemlerden kaçınmak ve finansal planlamaları doğru bir şekilde yapabilmek için GİB’in 2024 yılı vergi takvimi üzerinden takip ederek detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.


Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

Kurumlar Vergisi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Geçici Vergi Beyannamesi Nedi? Geçici Vergi Beyannamesi Nasıl Hesaplanır?

KDV Hesabı Nasıl Yapılır?

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez