Kira Gelir Vergisi Hesaplama

Kira gelir vergisi hesaplama aracımız 2023 yılındaki oranlarla güncellenmiştir.

Logo İşbaşı
Logo İşbaşı
Sonuç
Sonucu görmek için tutar girip “HESAPLA” butonuna basın.
Label
Value
İstisna Üst Sınırı₺0.00
İstisna Tutarı₺0.00
Verg. İstisna Edilen Tutar₺0.00
Vergiye Tabii Tutar₺0.00
İndirimler₺0.00
Damga Vergisi₺0.00
Vergi Tutarı₺0.00
Ödenecek Tutar₺0.00
Kdv Gelir Vergisi Hesaplama

Konut Kira Gelirleri İçin Ne Kadar Vergi Ödemeliyim?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre; yıl içinde elde ettiğiniz konut kira gelirleriniz için, ne kadar vergi ödemeniz gerektiğini “Kira Gelir Vergisi Hesaplama” Uygulamamızla kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.

“Gerçek” veya “Götürü” gider yöntemlerinden birini seçerek, ilgili yıl için toplam kira gelirinizi, varsa kira dışı vergiye tabi gelirlerinizi ve belgeleyebileceğiniz indirimlerinizin girişlerini yaparak ödemeniz gereken vergi tutarını uygulamamız üzerinden öğrenebilirsiniz.

“Kira Gelir Vergisi Hesaplama” Uygulaması ile ödeyeceğiniz vergi miktarını öğrendikten sonra Vergi Dairelerine ya da Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın İnternet Sitesi’ne beyannamenizi verebilirsiniz. Kira Gelir Verginizi, Mart ve Temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksitte ödeyebileceksiniz.

ÜCRETSİZ İNDİR

  • Gelir İdaresi Başkanlığı son verileriyle uyumlu
  • Online çalışma
  • IOS ve Android gibi farklı platformlarda çalışabilme.
  • Getiri ve Gerçek usulde vergi hesaplama
  • Sınırsız kullanım imkânı
Loog Logo Logo
Kira Gelir Vergisi Hesaplama İndir
KİRA GELİR VERGİSİ HAKKINDA

Kira Geliri Nedir?

+
Kira geliri, taşınır yada taşınmaz malları başkalarına yararlandırmak için günlük, aylık ya da yıllık olarak alınan bedeldir. Sahip olunan konut ya da iş yeri gibi mülklerin kullanımı veya işgali için alınan bir ödemedir.
-

Kira Gelir Beyannamesi Ne zaman, Nereye Verilir?

+
Her yıl düzenli olarak kira gelir beyannamesi verilmelidir. Kira vergisi mükellefleri kira beyannamelerini 31 Mart akşamına kadar online olarak ya da şahsen vergi dairesine giderek verebilirler. Belirlenen süre dolmadan verilmelidir aksi takdirde ceza ödemek durumunda kalınır.
-

Kira Gelir İstisnası Nedir?

+

Kira gelirinden alınan vergiden belli bir tutarın muaf tutulmasına denir. 2020 için bu tutar 6.600 lira iken 2021 yılı için kira gelirlerinin 7.000 liraya kadarı istisnaya dahildir. Bu tutardan daha az olan kira gelirleri, gelir vergisinden muaftır.

Bu tutardan daha fazla olan gelir vergisi istisna tutulan kısımdan alınmaz. İstisnaya tabi tutulan tutardan daha fazla elde edilen kira gelirleri hiç beyan edilmezse veya eksik beyan edilirse istisnadan faydalanmaya izin verilmez.

-

Konut Kira Geliri Olup, Kira ya da Lojmanda Oturanlar İndirim Alabilirler mi?

+
Kendi evini veren biri kendisi de kirada kalıyorsa indirim avantajına sahiptir. Eğer lojmanda belli bir kira karşılığında oturuluyorsa indirimden ancak böyle yararlanılabilir. Kira vergisi, tahsil ettiği kiradan ödediği kira bedeli düşülerek hesaplanır.
-

Konuta Birden Fazla Kişinin Ortak Olması Durumunda Beyanname Nasıl Verilir?

+

Konuta ortak olan her bir kişinin hissesine denk gelen o yıl için belirlenen istisna sınırını geçmesi durumunda istisna tutarının üstünde bir kira geliri alan ortaklar için beyan etme söz konusudur.

Bir ortak ya da ortaklar tarafından beyanname verilmesi halinde, söz konusu her bir ortak konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan ayrı ayrı yararlanabilecektir.

-

2021'de uygulanacak gelir vergisi tarifesi ne kadardır?

+
Kira vergisi alınırken 24.000 Türk Lirasına kadar olan kira gelirleri için yüzde 15 oranında ödeme alınır. 53.000 Türk Lirası tutarındaki 2021 Kira Vergisi için ilk 24.000 lirasından 3.600 Türk lirası ve fazlası için yüzde 20 oranında bir bedel alınır. 130.000 Türk Lirasına kadar olan kira gelirinden 53.000 lirası için 9400 lira fazlası için yüzde 27 oranında vergi alınır. 650.000 lira kira gelirinin 130 binlik kısmından 30. 190 TL, fazlası için yüzde 35 oranında vergi alınır. 650.000 TL'den daha fazla olan kira gelirlerinden 650.000 lirası için 212.190 TL ve fazlası için yüzde 40 oranında bir vergi ödemesi alınır.
-

Kira Gelir Vergisi Ödeme Tarihleri Nedir?

+

1 Ocak - 31 Mart dönemi için kira gelir mükellefleri vergi ödemesi için beyannameleri mart ayının ilk gününden son günü akşamına kadar e- devlet uygulaması üzerinden ya da vergi dairelerine verirler. Eğer beyanname vermenin son günü resmi tatil günlerine denk gelirse sonraki ilk iş gününde beyanname verilmiş olmalıdır.

Ülkeden takvim yılı içinde ayrılanlar ülke dışına çıkılan tarihten 15 gün içinde beyanname vermelidir. Ölüm durumunda mirasçılar ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde beyanname verilir.

-

Kira Gelir Vergisi Muafiyeti Kimler İçin Geçerlidir?

+
2021 yılı içerisinde 7000 liradan daha az kira geliri elde edenler kira gelir vergisinden muaf olacaklar. Beyanname vermeleri gerekmeyecek ve vergi ödemeyecek. Hissedarlar için de 7000 TL tutarı geçerli.
-

Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır?

+
Vergi tutarı hesaplanırken ilk olarak istisnaya tabi tutulan kısımlar konut kira gelirleri toplamından düşülür. Geriye kalan kısımdan yapılan giderler çıkarılır ve girdiği dilime göre o yıl için belirlenen oranlar üzerinden kira gelir vergisi hesaplanır. Ayrıca bir de damga vergisi ödenmektedir.
-

Kira gelirinde istisna uygulaması nedir?

+
Yalnızca konutlardan elde edilen kira gelirleri üzerinde istisna uygulaması söz konudur. Konut ve iş yerinden alınan kira gelirlerinin beyanı halinde istisna iş yeri kira gelirine değil konut kira gelirine uygulanır.
-

Kira gelir vergisi beyannamesi nedir?

+

Belirlenmiş sınırı geçen mülk ya da mesken üzerinden kira gelirine sahip olanların devlete kira geliri ödemesi yapmak zorunda olduğu vergi türü kira gelir vergisidir.

Kira gelir vergisi beyannamesi ise mülk sahiplerinin önceden belirlenmiş tutarları geçen kira gelirlerini devlete bildirmesidir.

-

Kira gelir vergisi hesaplama yaparken düşülmesi gereken masraflar

+

Hesaplama yöntemleri götürü gider ve gerçek gider olarak ikiye ayrılır. Götürü gider yöntemi kira geliri üzerinden standart yüzde 15 oranında gider düşülmesidir. Faturası olan giderlerin alınan kira bedelinden düşüldüğü yöntem ise gerçek gider yöntemidir. Şayet gerçek gider yöntemi seçilirse asansör giderleri, su, aydınlatma ısıtma, gayrimenkul için çekilen kredi faiz ödemeleri, amortisman giderleri, sigorta ve idare giderleri, tazminatlar, kanuna dayalı zarar, belediyeye ödenen vergi, resim, harç, katılma payları faturaları olmaları koşuluyla gider olarak gösterilebilir ve masraf olarak düşülebilir.

Konut kira gelirleri varsa belli bir kısmı istisnaya uğrayacaktır. İş yeri için ödenmiş stopaj varsa bu bedel de düşülecektir.

-

Toplu alınan ödemeler hangi dönemde beyan edilmeli?

+
Mart ayında beyan edilmelidir. İşletmeler ve kişiler 1 Mart- 31 Mart tarihleri arasında kira gelirlerini devlete bildirmelidir. Toplu şekilde alınan kira ödemeleri alınan takvim yılının değil ödenmesi gereken yılın geliri sayılır. Her biri alınması gereken yılın vergi oranlarına göre hesaplanır.
-

Döviz cinsi kira tahsilatlarını nasıl beyan etmeliyim?

+
Döviz şeklinde alınan kira ödemeleri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın belirlediği kur üzerinden Türk lirasına çevrilir. Beyannamede çevrilen tutar üzerinden vergilendirme yapılır.
-

Kira ödemeleri hangi durumda bankaya yapılır?

+
2008 yılından itibaren konut ve iş yeri kira gelirlerinin banka aracılığı ile ödenmesi Maliye Bakanlığı'nın tebliği ile zorunlu hale getirilmişti. Konutlar için 500 TL ve üzeri, iş yerleri için tüm kira ödemeleri PTT ya da banka ile ödemek zorunludur.
-

2021 yılı için kira geliri vergi dilimleri nedir?

+

Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak gelir vergisi için uygulanacak oranları değiştirmemiştir, yeniden değerleme oranında yükselmiştir.

Buna göre 2021 kira vergisi dilimleri 24.000 TL'ye kadar yüzde 15, 53.000 TL'nin 24.000 TL'si için 3.600 TL, fazlası için yüzde 20, 130.000 TL'nin 53.000 TL'si için 9.400 TL, fazlası için yüzde 27, 650.000 TL'nin 130.000 TL'si için 30.190 TL, fazlası için yüzde 35, 650.000 TL'den fazlasının 650.000 TL'si için 212.190 TL, fazlası için yüzde 40 olarak güncellenmiştir.

-

Kiraladığım varlıklar için yaptığım giderleri vergiden indirebilir miyim?

+

Bazı giderler kira beyannamesinde indirim kalemi olabilir. Zarar, ziyan ve tazminatlar, sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konutların kira bedeli, bakım ve idame giderleri, kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer giderler, onarım giderleri, harcamalara katılma payları, amortismanlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, şerefiyeler, Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5’i, Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri, faiz giderleri, idare giderleri, aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri indirilebilir.

Para ve vergi cezaları ve kiralanmayan mal ve haklarla ilgili giderlerde indirim söz konusu olmaz. Gider olarak gösterilebilen kalemler arasında değildir.

-

İş yeri kiralamaları için beyanname verme sınırı nedir?

+
İş yerinden kira elde edenler için kira geliri vergi hesaplaması değişti. Brüt- stopaj dahil iş yeri kira gelirinde beyan sınırı 49 bin lira oldu. Bu bedelin altındaki kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekli değil. Eğer stopaja konu olmayan iş yeri kira gelirlerinde yani basit usulde vergilendirme yapılan esnafa kiralamada olduğu gibi 2.600 liralık beyanname sınırı söz konusu olacak.
-