GERÇEK / GÖTÜRÜ

Gerçek Gider Yöntemi: Bu yöntemi seçmeniz halinde Gelir Vergisi kanununun 74 üncü maddesinde sayılan türden giderlerinizi belgelendirmek kaydıyla gider olarak düşebilirsiniz.

Götürü Gider Yöntemi: Bu yöntemi seçmeniz halinde kira gelirinizin %15’ini götürü olarak indirebilirsiniz. Hak kiralamalarında bu yöntem kullanılmaz.

Yıllık Kira Gelir Tutarı: 2017 yılına ait toplam konut kira gelir tutarınız.

Kira Dışı Vergiye Tabi Gelir: Kira geliriniz dışındaki vergiye tabi diğer gelirlerinizi giriniz.

İndirimler: Varsa toplam indirim tutarınız giriniz.

Giderler: Varsa istisnaya isabet eden tutarı hariç tutarak giriniz.